Kuşaklar boyu aktarılarak kişiyi koşullandıran aile kalıpları ve sistem dinamikleri görünmez bir biçimde bizi şekillendirir ve yaşamsal önemde bizi etkilerler. İnsanı hasta eden ve mevcut potansiyelini kullanmasını engelleyen bu dinamikleri anlamadan ve üzerinde çalışmadan olumlu anlamda ciddi bir değişimden, iyileşmeden ve kişisel bir gelişimden bahsetmemiz neredeyse mümkün değildir.

Göksel Karabayır

 

PROGRAM İÇERİĞİ

Modül 1- Temel Düzey

 • Fenomenolojik yaklaşım (Olgu çokluğunda esas olanı algılayabilmek)
 • Sistemik, bütünsel, holistik yaklaşı
 • Yapısalcı (konstrüktivist) yaklaşım
 • Kendimizle ve danışanla kademeli olarak meta düzlemde çalışmaya başlangıç
 • Birincil ve ikincil duygular
 • Zihin nedir? Beyin nasıl işler? Düşünce nedir?
 • İnsan ve yarattığı kültürü anlamak
 • Temsilci algısı fenomeni
 • Ayna nöronlar
 • Morfogenetik alanlar
 • Kuantum teorisi

Modül 2- Aile Konstelasyonu Yöntemini ve İşleyişini Anlamak

 • Sistemik çalışmanın temel prensipleri
 • Bağlanma ihtiyacı
 • Alma ve verme dengesi
 • Aidiyet
 • Vicdan tanımlaması
 • Düzen nedir?
 • Kişisel ve kolektif (saklı) vicdan işleyişi ve çatışması
 • Evrensel vicdan

Modül 3- Hasta Eden Dinamikler ve Dolanıklıklar

 • Ebeveynleşme
 • Üstlenilmiş duygular
 • Çifte aktarım
 • Gizli sadakatler (senin yerine ben)
 • Özdeşleşmeler (katille, kurbanla yada her ikisiyle, ilk sevgili ile v.b.)

Modül 4- Sistemler Nasıl Etkilenir?

 • Hastalıklar
 • Kayıplar, kürtaj, intihar
 • Kazalar, travma, savaşın etkileri
 • Evlat edinme, evlatlık verilme
 • Göçler, kültürel farklılıklar

Modül 5- Travma Konstelasyonu Yöntemini ve İşleyişini Anlamak

 • Travma nedir?
 • Travma türleri ve etkileri
 • Yaşanmış travmaların kuşaklar boyu aktarımı
 • Bağlanma süreci
 • Sembiyotik ihtiyaçlar ve travma aktarımı
 • Üretilen travma alanına dolanma
 • Ruhta bölünmeler
 • Sembiyoz ve otonomi

Modül 6- Pratik Uygulamalar

 • Kişilerin kendi konstelasyon çalışmaları
 • Danışanlarla yapılan konstelasyon çalışmalarını gözlemlemek, yorumlamak ve değerlendirmek
 • Uygulayıcı olarak konstelasyon çalışmasına liderlik etmek

Modül 7- Yardım Etme Sanatı

 • Ön koşullar
 • Konstelasyon Kolaylaştırıcısının içsel duruşu
 • Danışanla meta düzlemde çalışmak
 • Güven, mütevazi olma, haddini bilme
 • Korkusuz ve niyetsiz yardım
 • Bilinmeyene teslimiyet
 • Gerçek olanın ortaya çıkmasına hazır olma ve alan açma
 • Profesyonel burn-out’dan kaçınma

Modül 8- Erken Dönem Kesintileri

 • Annenin doğumda ölümü
 • Ebeveynlerin ölümü Ebeveynlerden ayrı kalma
 • Çalışma tekniğinin anlaşılması

Modül 9-Bireysel Konstelasyon Çalışmaları

 • Prensipler ve teknikler
 • Genogram hazırlama
 • Değişik çalışma teknikleri

Modül 10-Konstelasyon Çalışmalarının Geniş Alanlarda Uygulanması

 • Organizasyon Konstelasyon Çalışmaları
 • Temel prensipler
 • Temel dinamikler
 • Temel semptomlar
 • Çalışma teknikleri
 • Kimler ve neler kuruluş sistemine ait?
 • İş yaşamındaki temel projeksiyonlar
 • Kişiyle mevkiyi karıştırma
 • Vicdan iş yerlerinde ve kuruluşlarda nasıl işler?
 • Düzenler
 • Politik, Etnik Konstelasyon Çalışmaları
 • Temel açıklamalar ve pratik uygulamalardan sunumlar
 • Değişik ülke ve kültürlerde uygulanan Konstelasyon çalışmaları