Konstelasyon: Bir sistem içerisindeki öğelerin biebirine göre konumu,durumu ve bibirinden etkileşimi.

Organizasyon kavramını kurum, kuruluş ve düzenli bir grubun üyelerinin tamamı anlamında kullanıyoruz.

Aile sistemlerinin altında yatan işleyiş sistemi organizasyon sistemlerinde de bulunuyor olmakla beraber ciddi bir fark söz konusudur. Bir aileye doğuştan bağlısınızdır ve öldükten sonra da bu aileye bağlı kalırsınız. Bir organizasyona bağlı olmak ise bir seçimdir ve geçicidir. Bu durum organizasyon sistemlerini aile sistemlerinden daha karmaşık kılar.

Organizasyon sistemlerinde de geçerli ve aktif olan 3 temel prensip vardır.

1- Bağlanma; Sistem içindeki herkes eşit bir şekilde bir yer hak eder.

 • Düzen; Sistem içinde belirli bir düzen vardır.
 • Alma ve Verme arasındaki denge

2- Herhangi bir nedenle bir yada birden fazla temel prensip ihlal edilirse organizasyonun bugününü ve geleceğini etkileyecek belirli dinamikler oluşur.Bu dinamikler sistemin devamının güvence altına alınmasına ve dengenin eski haline gelmesine hizmet eder

 • Oluşması muhtemel dinamikler;
 • Organizasyondaki bir başkası adına bir şeyi taşımak,üstlenmek
 • Sistem dışına çıkarılmış,yok sayılan birini takip etmek
 • ”Senin yerine ben yaparım” dinamiği
 • Üstün hissetmek
 • Birini organizasyondan ayrılmasına karşı korumak
 • Başka birisi için bir görevi yerine getirmek

3- Bu dinamiklerden şu semptomlar doğar;

 • Güç kaybetmek
 • Lider eksikliği
 • Hedeflerin tutturulamaması
 • Çok fazla personel değişimi
 • Departmanlar arası çatışmalar
 • Eylem hattı ve yönünün olmaması

Konstelasyon çalışmasıyla oluşan semptomların altta yatan dinamikleri ortaya çıkacak ve sonrasında olası çözümler gözükecektir.Sistem temel prensiplere göre rahatlayabilecek,enerji yeniden akabilecek ve insanlar görevlerini yerine getirme gücünü kendilerinde bulabileceklerdir.

Organizasyon sistemleri çoğunlukla karmaşık ve sınırlar her zaman net değildir.Bu nedenle kuruluşlarda çalışılması olası unsur sayısı aile konstelasyonunda olduğundan oldukça fazladır.

Kimler ve neler organizasyon sistemine dahildir?

 • Kurucular

Şirketin nasıl ve kimlerle  kurulduğu önemlidir.Şirketin kuruluşunda katkısı olupta sonradan unutulan varmı?

 • Yatırımcılar
 • Hissedarlar
 • Yönetim Kurulu
 • Yönetim
 • Dapartman müdürleri ve departmanlar
 • Tüm personel, birey olarak yada grup olarak

bazen;

 • Tedarikciler
 • Kuruluşa imza verenler
 • Mal sahibinin aile üyeleri
 • Danışmanlar

ve çoğunlukla yapının bazı unsurları

 • Kuruluşun hedefi yada görevi
 • Bir ürün,bir pazar
 • Başka bir kuruluş,rakip kuruluş
 • Bir seçim yapılması gereken unsurlar
 • Kuruluş içinde işleyen konular
 • Bir kişinin becerileri yada özellikleri
 • Bir konsept
 • Kuruluşun faaliyette olduğu bir ülke yada bölge

Organizasyon konstelasyon çalışmalarında kimler ve neler sisteme ait sorusuyla beraber sistemin sağlıklı enerji akışını bozacak ne gibi travmatik olaylar yaşandı sorusunun cevabıda çok önemlidir.