Konstelasyon: Bir sistem içerisindeki öğelerin birbirine göre konumu, durumu ve birbirinden etkileşimi. Hellinger Türkiye Enstitüsü çatısı altında düzenlenen  eğitim programına ve yaklaşık 6 yıl boyunca  hemen hemen her ay düzenlenen atölye çalışmalarına katıldım. Bugün yapmış olduğum çalışmalar bu dönemide  kapsayarak genişlemiş,zenginleşmiş ve ciddi anlamda  farklılaşmış olmakla beraber, atölye çalışmalarında temsilci algısı fenomenini defalarca deneyimlemem ve her defasında kendime özgü yeni iç görüler edinmem konstelasyon çalışmalarının tekrara dayalı bilginin çok daha ötesinde birşeyler ifade ettiğini ve bu çalışmalara katkı verecek tecrübelerimin, düşüncelerimin ve içgörülerimin  olduğunun

Kitap Hakkında Kısaca Bize kendi “hayat hikayesi”nden söz eden biriyle karşılaşınca şaşırmıyoruz. Herkesin bir hikayesi olduğu öylesine tanıdık ki bize şaşırmamız için bir neden yok. Üzerinde düşünmeye değer bulmadığımız bir kavram bu; ilgi çekici bile değil. Randall, işte bu beylik eğretilemenin üzerine bir büyüteç tutarak oyunu bozuyor. Roman/hikaye karakterlerinin psikolojik tahlillere konu edilmesine alışığız; ama Randall bu alışkanlığı tersyüz edip “gerçek karakterler”i edebiyatın “kurmaca” dünyasına sokuyor.Hayatın içinden gerçekten ardımız sıra